Suomen uusi arpajaislaki; mitkä ovat merkittävimmät muutokset?

Suomen uusi arpajaislaki; mitkä ovat merkittävimmät muutokset?

Suomessa uhkapelaaminen, toisin sanoen rahapelien pelaaminen on hyvin yleistä. Rahapeleihin käytetty aika ja eurojen kulutus on Suomessa kansainvälisesti verrattuna korkealla tasolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan, noin joka kolmas suomalainen pelaa rahapelejä viikoittain. Tätä tapahtuu niin kaupoissa kuin kioskeissa, ja hedelmäpelit ovat näissä hyvin suosittuja. Tämän lisäksi internetissä pelaaminen on yleistynyt viime vuosien aikana merkittävästi.

Suomessa rahapelien toimeenpanosta ja valvonnasta säännellään arpajaislaissa. Kyseistä lakia on uudistettu viimeisen 10 vuoden aikana usein, koska rahapeleihin liittyvä toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy nopeaa tahtia. Vuonna 2017 koettiin iso muutos, jolloin Raha-automaattiyhdistys (RAY), Fintoto Oy ja Veikkaus Oy yhdistettiin yhdeksi rahapeliyhtiöksi. Tästä lähtien Veikkauksella on ollut rahapelien toimeenpanon yksinoikeus. Toisin sanoen, se on monopoliasemassa. Samaan aikaan lain tarkoitukseksi tuli pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentämisen lisäksi niiden ehkäisy. Ehkäisy- ja vähentämisvelvoite laajeni myös koskemaan pelaamisesta aiheutuviin taloudellisiin haittoihin.

Uusin uudistus rahapelilaissa astui voimaan 1.1.2022. Uudistetun lain keskeinen tarkoitus on rahapeleistä johtuvien haittojen torjunta, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttuminen, sekä rahapelien kysynnän ohjaaminen arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan. Olennaista on erityisesti se, miten uudistus vaikuttaa ulkomaisiin sivustoihin. Esimerkiksi Caziwoo internet casinot ovat ulkomaisia sivustoja, jotka ovat suomalaisten suosiossa. Mutta miten arpajaislaki niihin vaikuttaa?

Mitä tämä uudistus siis käytännössä tarkoittaa? Tämän artikkelin tarkoitus on juuri pureutua tähän kysymykseen. Katsotaan asiaa nyt hieman tarkemmin.

Pakollinen tunnistautuminen rahapelien yhteydessä

Tämä on merkittävä muutos, nimittäin rahapelejä ei voida pelata ilman tunnistautumista. Lain uudistuksen myötä pakollinen tunnistautuminen laajenisi kaikkiin Veikkaus Oy:n peleihin. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut kerrasta, vaan se otetaan käyttöön vaiheittain. Laissa on määritelty, että vuoteen 2024 mennessä pakollisen tunnistautumisen on oltava käytössä. Miksi laki vaatii pakollista tunnistautumista? Kun tunnistautuminen tulee pakolliseksi, mahdollistaa tämä rajoitusten ja peliestojen käyttöönoton, kaikissa Veikkaus Oy:n tarjoamassa rahapeleissä. Ulkomaisilla sivustoilla on kuitenkin alusta saakka ollut pakollinen rekisteröityminen ja tunnistautuminen, joten ongelmaa ei niille uudistuksesta synny. Nykyisin suosiossa ovat Pay n Play kasinot, joille kirjautuminen tapahtuu omilla verkkopankkitunnuksilla.

Laissa säädetään myös tunnistautuneen pelaamisen myötä kertyvän peli- ja pelaajadatan käytöstä. Veikkauksella on velvollisuus käsitellä dataa haitallisen pelaamisen tunnistamiseksi ja tähän puuttumiseksi. Lisäksi säädöksen myötä, sosiaali- ja terveysministeriöllä, sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on oikeus saada Veikkaukselta dataa. Saadun datan myötä, pystytään arvioimaan rahapeleistä johtuvia haittoja.

Rahapelien markkinointi

Päivitetty arpajaislaki pitää sisällään täsmennyksiä esimerkiksi Veikkaukselle sallitun markkinoinnin sisältöön. Laissa edellytetään, että markkinoinnin on oltava kokonaisuudessaan maltillista. Haitallisten ja mahdollisesti ongelmiin ajavien rahapelien markkinointi kielletään kokonaan (raha-automaatit). Tämä vaikuttaa myös nettikasinoiden markkinointiin. Uudistuksen keskeisenä periaatteena on rajoittaa offshore-rahapeliyhtiöiden mainontaa Suomessa. Vaikka tämä on ollut kiellettyä jo aiemmin, offshore-toimijat kiersivät tätä ”innovatiivisilla” markkinointi tekniikoilla. Esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajien käytöllä.

Laittomiin markkinointitoimiin syyllistyneitä offshore-toimijoita rangaistaan myös rahallisesti. Rangaistus on kuitenkin vältettävissä, jos operaattori poistaa välittömästi kielletyn mainonnan. Sosiaalisen median vaikuttajat ovat nyt tämän mainonnan estämisen, ja siitä johtuvien sakkojen piirissä, mikä oli suosittu tapa kiertää aiempi mainontakielto.

Nykyisin kielletty vedonlyöntipelien markkinointi kuitenkin sallitaan. Tämä muutos koskee myös totopelejä, joiden markkinointi oli aiemmin kielletty. Näidenkin pelien markkinointia koskevat uudet markkinointisääntelyn mukaiset velvoitteet.

Kuitenkin uudistuksen myötä offshore-rahapelioperaattoreiden on vaikea toimia ja mainostaa palveluitaan edelleen suomessa. Vaikka poliisihallitus voi kieltää maksun rikkojalle, se ei voi kuitenkaan kieltää maksua miltään operaattorilta Suomessa asuvalle uhkapelurille.

Maksuliikenne estot

Uutena lakiin kirjattiin myös maksuliikenne-estot. Kyseisten estojen kohteena ovat ne rahapeliyhtiöt, jotka suuntaavat markkinointia arpajaislain vastaisesti Manner-Suomeen, ja joiden markkinoinnin poliisihallitus on kieltänyt. Estot siis koskevat pelaajilta rahapeliyhtiöille suuntautuvia maksuja, jotka koskevat rahapelaamista. Suomen poliisihallitus ylläpitää rahapeliyhtiöistä estolistaa, joille suuntautuva maksuliikenne pankkien, ja muiden maksupalveluntarjoajien tulee estää. Kyseisten estojen tarkoitus on vaikuttaa rahapelien saavutettavuuteen.

Maksuliikenne-estoja koskevaa sääntelyä aletaan soveltamaan heti vuoden 2023 alusta. Tämä tarkoittaa käytännössä nettikasinoiden pelaajille sitä että, suomalaisesta verkkopankista tai suomalaisilla maksukorteilla tehtävät talletukset hankaloituvat, ja maksut voidaan osin estää. On kuitenkin muistettava, että vaihtoehtoisia maksutapoja on, eikä nettikasinoilla pelaamista voida kokonaisuudessaan estää. Erilaiset nettilompakot varmasti lisääntyvät ja yleistyvät, sekä Paysafecard ja muut prepaid-luottokortit.

Finanssiala ry:n asiantuntijat ovat antaneet oman mielipiteen maksuliikenne estoista. Asiantuntijoiden mukaan yksisuuntainen maksujen esto ei ole millään tavoin viisasta, sillä se voi johtaa suomalaisten rahapelaajien siirtymisen ulkomaisten pankki- ja maksupalvelujen käyttäjiksi. Pankkitilin avaaminen SEPA-alueen maahan on helppoa, eikä se aiheuta merkittäviä kuluja. Myös maksupalvelun tarjoajat kuten Trustly, Brite, Zimpler ja Birite ovat ilmoittaneet epäilykset estojen toimivuuteen, ja saavutettaviin hyötyihin.

Myös Norjalla oma monopoli

Suomi ei suinkaan ole ainoa, jossa on rahapelimonopoli. Norja kuuluu myös rahapelimonopolin maihin, ja siellä on otettu käyttöön arpajaislain tyyppiset maksuestot huomattavasti aiemmin, vuonna 2010. Estojen vaikutus on ollut kuitenkin tavoitteiden vastainen. Sillä rahapelaaminen ulkomaisilla nettikasinoilla on kasvanut räjähdysmäisesti, valvonnan käydessä aina vain työläämmäksi. Moni norjalainen onkin siirtynyt käyttämään Norjan ja Euroopan ulkopuolisten toimijoiden tarjoamia maksupalveluita. Kuten edellisessä kappaleessa kerrottiin, tämä ilmiö tulee myös näkymään suomalaisten pelaajien keskuudessa.

Kasino